هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

تحلیل کمی داده ها


تحلیل کمی (QA) تکنیکی است که از مدل‌سازی، اندازه‌گیری و تحقیق ریاضی و آماری برای درک رفتار استفاده می‌کند. تحلیلگران کمی یک واقعیت معین را بر حسب مقدار عددی نشان می دهند. تحلیل کمی برای اندازه گیری، ارزیابی عملکرد، ارزش گذاری یک ابزار مالی و پیش بینی رویدادهای دنیای واقعی اعمال می شود.

تحلیل کمی داده ها

1400/10/13

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top