هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی
نام پرسشنامه :سرمایه اجتماعی
نویسندگان :نهاپایت و گوشال (1998)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری بنام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعی به معنای این که مشارکت کردن در گروه و جامعه می‌تواند برای فرد منافع و کارکردهای مثبت داشته باشد، یکی از رایج‌ترین واژه‌هایی است که از علوم اجتماعی وارد ادبیات حوزه‌های دیگر علمی و حتی وارد زبان عمومی شده است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه سرمایه اجتماعیپرسشنامه سرمایه اجتماعی1401/01/13
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top