هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

مدیریت منابع انسانی سبز

مدیریت منابع انسانی سبز
نام پرسشنامه :مدیریت منابع انسانی سبز
نویسندگان :(2018) Bombiak & Marciniuk-Kluska
پایایی :دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :50000ریال
توضیحات :

مدیریت منابع انسانی سبز یعنی فلسفه، سیاست ها، فعالیت‌ها و اعمال مدیریت منابع انسانی که به کاهش خسارت‌های زیست محیطی کمک می‌کند. در واقع مدیریت منابع انسانی سبز فرایندی را به مدیریت منابع انسانی سنتی اضافه نمی کند بلکه تفکر و اعمال سبز را در روح همه فرایندهای HRM می دمد.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبزپرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز1401/01/11
مقاله بیسمقاله بیس1401/01/11
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top