هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

رهبری قابل اعتماد

رهبری قابل اعتماد
نام پرسشنامه :رهبری قابل اعتماد
نویسندگان :والومبا و همکاران (2008)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

اعتماد و به طورخاص اعتماد به رهبری، مولفه ای ضروری و ماندگار در موفقیت سازمان است و رهبر قابل اعتماد، کسی است که قابل اعتماد و راستین باشد که بتواند به واسطه ی ایجاد اعتماد در کارکنان،  به نتایج مطلوبی در سطح سازمان دست  پیدا کند. زیرا آزادی را ترویج می دهد و مشوق ایجاد اعتماد بین رهبران و کارکنان (که به عنوان مهم ترین منبع سازمانی نقش مهمی در ایجاد نوآوری ایفا می کنند) می باشد. طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top