هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

تسهیم دانش

تسهیم دانش
نام پرسشنامه :تسهیم دانش
نویسندگان :واندن هوف و وان وینن (2004)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

براساس نظریه پیتردراکر، در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردارند به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش مهم باشد. یکی از عوامل کلیدی در نوآوری سازمان ها، توانایی کارکنان در به اشتراک ‌گذاری دانش است. در سازمانی که از فرهنگ به اشتراک گذاری دانش برخوردار است، افراد ایده ها و بینش های خود را به دیگران انتقال می دهند.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه تسهیم دانشپرسشنامه تسهیم دانش1401/01/01
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top