هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی
نام پرسشنامه :کارآفرینی سازمانی
نویسندگان :هیل (1996)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

کارآفرینی به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک های ناشی از آن اطلاق می‌شود.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه کارآفرینی سازمانیپرسشنامه کارآفرینی سازمانی1401/01/03
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top