هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

رفتار نوآورانه

رفتار نوآورانه
نام پرسشنامه :رفتار نوآورانه
نویسندگان :کانتر ( 1998)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

رفتارهای نوآورانه کارکنان در سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا رفتارهای نوآورانه با خود تغییر به همراه می آورند و بیانگر ایجاد و خلق موارد جدید و متفاوت از جمله محصول جدید، خدمت، تفکر و رویه هستند. فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه رفتار نوآورانهپرسشنامه رفتار نوآورانه1401/01/01
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top