هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی

کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی
نام پرسشنامه :کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی
نویسندگان :Khaled Saleh Al-Omoush
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :50000ریال
توضیحات :

 

هدف کارآفرینی SCRM استفاده فعالانه از فرصت‌های رسانه‌های اجتماعی برای ارتقای جذب مشتری، رضایت، حفظ و سودآوری با توسعه روابط بینش‌آمیز است که ارزش بیشتری برای شرکت و مشتری ایجاد می‌کند. بنابراین استفاده از فرصت‌های رسانه‌های اجتماعی برای تقویت روابط با مشتری و دستیابی به مزیت‌های رقابتی اهمیت ویژه ای دارد.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعیپرسشنامه کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی1401/01/01
مقاله بیسمقاله بیس1401/01/01
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top