هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

ارزش ویژه نام تجاری

ارزش ویژه نام تجاری
نام پرسشنامه :ارزش ویژه نام تجاری
نویسندگان :Musa Pinar
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :50000ریال
توضیحات :

 نام تجاری یکی از با ارزش ترین دارایی های نامشهود یک شرکت است و به عنوان یک متمایز کننده قدرتمند برای کسب و کار عمل می کند.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه نام تجاری دانشگاهپرسشنامه استاندارد ارزش ویژه نام تجاری دانشگاه1401/01/01
مقاله بیسمقاله بیس1401/01/01
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top