هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی
نام پرسشنامه :رفتار شهروندی سازمانی
نویسندگان :لی و آلن (2002)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

همه‌ی ما کارمندی را می‌شناسیم که همیشه تلاش بیش‌تری می‌کند و به خاطر همکاران دیگر و سازمان، فراتر از مرزها می‌رود. این افراد حتی ممکن است خودشان هم ندانند، اما آن‌چه نشان می‌دهند رفتار شهروندی سازمانی یا Organizational Citizenship Behavior نام دارد که مخفف آن (OCB) است.

پایه‌ی شهروندی، تعلق و رابطه است. شما وقتی شهروند جایی می‌شوید، نوعی رابطه و تعلق خاطر در ذهن‌تان نسبت به آن‌جا شکل می‌گیرد.شهروندی، علاوه بر تعلق و دلبستگی، با حقوق و مسئولیت نیز همراه است. یعنی وقتی حس شهروندی در شما تقویت می‌شود که آن سرزمین یا سازمان، حقوقی هم برای شما قائل باشد و طبیعتاً در مقابل، شما هم در برابر آن سرزمین یا سازمان، احساس مسئولیت می‌کنید.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانیپرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی1401/01/14
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top