هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

رفتار سیاسی کارکنان

رفتار سیاسی کارکنان
نام پرسشنامه :رفتار سیاسی کارکنان
نویسندگان :دوبرین (1988)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

در رفتار سیاسی افراد می کوشند با بروز رفتارهای مثبت و منفی یا به هدف سازمان جامه عمل بپوشاند یا به مخالفت با آن بپردازند.برخی دانشمندان بیان می دارند که مدیران موفق باید سیاست مداران خوبی باشند و لازمه پیشرفت آن ها داشتن رفتار سیاست مدارانه است و رفتار سیاسی را بخشی از زندگی سازمانی می پندارند.  فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه استاندارد رفتار سیاسی کارکنانپرسشنامه استاندارد رفتار سیاسی کارکنان1401/02/02
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top