هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

کیفیت محصول

کیفیت محصول
نام پرسشنامه :کیفیت محصول
نویسندگان :بلاگماتیست (2000)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

کیفیت هیچ  معنا و مفهومی به جز هر آنچه که مشتری واقعا می خواهد، ندارد. به عبارت دیگر یک محصول زمانی با کیفیت است که با  خواسته ها و نیازهای مشتری انطباق داشته باشد. کیفیت باید با عنوان انطباق محصول  با نیاز مشتری تعریف شود. فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه کیفیت محصولپرسشنامه کیفیت محصول1401/02/07
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top