هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

عملکرد مالی

عملکرد مالی
نام پرسشنامه :عملکرد مالی
نویسندگان :عزیزی 1390
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :
عملکرد مالی تصویر کلی از موقعیت مالی یک شرکت را نشان می دهد و  حالتی است که یک سازمان میزان فروش، سود و برگشت سرمایه خود را افزایش می دهد و در مقایسه با رقبا وضعیت بهتری دارد.

 فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه عملکرد مالیپرسشنامه عملکرد مالی1401/02/07
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top