هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

بهره وری نیروی انسانی

بهره وری نیروی انسانی
نام پرسشنامه :بهره وری نیروی انسانی
نویسندگان :هرسی و گلداسمیت (1980)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

بهره وری، اساسي ترين محرك رسيدن به نتايج رضايت بخش و كسب مزيت رقابتي قابل ملاحظه، نسبت به رقبا محسوب مي شود. با توجه به اینکه دو بعد مهم عملکرد شرکت ها بهره وری و سودآوری است و مهمترين اهرم اصلي در افزايش و كاهش بهر ه وري سازمان ها نیروی انسانی می باشد.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانیپرسشنامه بهره وری نیروی انسانی1401/02/09
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top