هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی کارکنان
نام پرسشنامه :توانمندسازی کارکنان
نویسندگان :اسپینرز (1995)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

انسجام در برنامه های توسعه منابع انسانی مستلزم توسعه برنامه های توانمندسازی کارکنان است که مدیریت منابع انسانی نقش بسزایی در یکپارچه سازی و تلفیق این برنامه ها برای ارائه الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان ایفا می کند.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
توانمندسازی کارکنانتوانمندسازی کارکنان1401/02/10
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top