هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

راهکارهای مدیریت استرس

راهکارهای مدیریت استرس
نام پرسشنامه :راهکارهای مدیریت استرس
نویسندگان :کوین و همکاران (1990)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

استرس به معنای فشار و در اصطلاح به معنای فشار روانی است که می‌توان گفت احساس تنش درونی است که توسط یک عامل فشار بیرونی یا درونی ایجاد می‌شود و هرگاه فشاری بر شخصی وارد شود، واکنشی در او ایجاد می‌گردد که می‌تواند علائم جسمی، روانی یا اجتماعی داشته باشد. به این واکنش غیراختصاصی استرس و اضطراب می‌گویند.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه راهکارهای مدیریت استرسپرسشنامه راهکارهای مدیریت استرس1401/02/12
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top