هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

اعتماد سازمانی

اعتماد سازمانی
نام پرسشنامه :اعتماد سازمانی
نویسندگان :مک نایت (2003)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

اعتماد سازمانی را به عنوان تمایل یک طرف به آسیب پذیر بودن در برابر طرف دیگر براساس این انتظار یا باور که طرف مقابل مطمئن، باز و قابل اعتماد است، تعریف می‌کنند.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه اعتماد سازمانیپرسشنامه اعتماد سازمانی1401/02/12
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top