هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

عدالت سازمانی ادراک شده

عدالت سازمانی ادراک شده
نام پرسشنامه :عدالت سازمانی ادراک شده
نویسندگان :کالکيت (2001)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

به ادراك كاركنان از انصاف و رفتارهاي عادلانه شغلي و به عبارتي رفتار منصفانه سازماني با كاركنان عدالت سازماني مي گويند.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
عدالت سازمانی ادراک شدهعدالت سازمانی ادراک شده1401/02/16
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top