هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

مدیریت دانش

مدیریت دانش
نام پرسشنامه :مدیریت دانش
نویسندگان :نوناکا و تاکاچی (1995)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

 مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان‌ها یاری می‌کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی‌ و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت‌هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا، برنامه‌ریزی‌ راهبردی و تصمیم‌گیری ضروری است.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه مدیریت دانشپرسشنامه مدیریت دانش1401/03/04
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top