هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

تصمیم گیری مدیران

تصمیم گیری مدیران
نام پرسشنامه :تصمیم گیری مدیران
نویسندگان :Johnson & Kruse (2009)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

تصمیم گیری برای مدیران یک فرآیند بسیار مهم تر از افراد عادی می تواند محسوب شود، زیرا تاثیرات تصمیم آن­ها روی افراد حاضر در مجموعه شان تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. تصمیم گیری های مدیران  باید بر اساس حل مساله صورت گیرد، نه اینکه خود این تصمیمات مساله ساز شوند.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه تصمیم گیری مدیرانپرسشنامه تصمیم گیری مدیران1401/03/04
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top