هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

بدبینی سازمانی

بدبینی سازمانی
نام پرسشنامه :بدبینی سازمانی
نویسندگان :کالاگان (2009)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

بدبینی سازمانی  اشاره به نگرش منفی کارمند به سازمانش دارد. باور اصلی در بدبینی سازمانی این است که اصول صداقت، عدالت و درستکاری قربانی منافع شخصی رهبری و منجر به اقداماتی بر پایه انگیزه‌های پنهانی و فریبکاری شده است.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه بدبینی سازمانیپرسشنامه بدبینی سازمانی1401/03/04
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top