هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

خلق مشترک ارزش

خلق مشترک ارزش
نام پرسشنامه :خلق مشترک ارزش
نویسندگان :آگراوال و رحمان، 2019
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :دارد
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :50000ریال
توضیحات :

خلق مشترک ارزش Value Co-Creation به عنوان طراحی، تولید و ارائه محصولات و خدمات با مشارکت همه ذینفعان کلیدی سازمان تعریف می‌شود. این مقوله یکی از مباحث مهم در حوزه زنجیره ارزش سازمانی است که ریشه در مطالعات منطق چیرگی خدمات دارد.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه خلق مشترک ارزشپرسشنامه خلق مشترک ارزش1401/03/05
مقاله بیسمقاله بیس1401/03/05
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top