هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

رهبری اخلاقی

رهبری اخلاقی
نام پرسشنامه :رهبری اخلاقی
نویسندگان :لونلویس و همکاران 2012
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :دارد
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :50000ریال
توضیحات :

 رهبران اخلاقی باید مانند همه‌ی انسان‌های اخلاق‌مدار، اخلاقی رفتار کنند و تصمیم بگیرند،  رهبران اخلاقی باید در نحوه‌ی تعاملات روزمره با دیگران، در نگرش‌های خود، در روش‌هایی که دیگران را تشویق‌ می‌کنند و مسیری که سازمان یا مؤسسه یا ستادشان را در آن پیش می‌برند، اخلاقی «رهبری» کنند.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه رهبری اخلاقیپرسشنامه رهبری اخلاقی1401/03/06
مقاله بیسمقاله بیس1401/03/06
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top