هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

خود رهبری

خود رهبری
نام پرسشنامه :خود رهبری
نویسندگان :مارکوس و همکاران (2012)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :دارد
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :50000ریال
توضیحات :

خود رهبری فردی یک مکانیسم خودتنظیمی است که فرد را به حرکت در می آورد و ظرفیت و فرآیندهای خودتنظیمی را از طریق 3 عامل مرتبط [راهبردهای متمرکز بر رفتار (BFS)، استراتژی‌های پاداش طبیعی (NRS) و استراتژی‌های الگوی فکری افزایش می‌دهد.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه خود رهبریپرسشنامه خود رهبری1401/06/02
مقاله بیسمقاله بیس1401/06/02
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top