هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

رفتارهای رهبری عمومی

رفتارهای رهبری عمومی
نام پرسشنامه :رفتارهای رهبری عمومی
نویسندگان :تامرز و کانیز (2014)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :دارد
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :50000ریال
توضیحات :

در این پرسشنامه بر پنج بعد رفتار رهبری کلیدی تمرکز شده است که از طریق آنها رهبران عمومی می توانند کارکنان خود را تحریک کنند: رهبری مسئولیت پذیر، رهبری قانونمند، رهبری اخلاقی، رهبری وفادار سیاسی و رهبری حاکمیت شبکه.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه رفتارهای رهبری عمومیپرسشنامه رفتارهای رهبری عمومی1401/06/03
مقاله بیسمقاله بیس1401/06/03
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top