هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

مهارت های کار تیمی

مهارت های کار تیمی
نام پرسشنامه :مهارت های کار تیمی
نویسندگان :برانگاردت (2009)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :دارد
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :50000ریال
توضیحات :

همانطور که جهان در طول قرن گذشته تغییر کرده است، دنیای کار نیز تغییر کرده است. کارکنان دانش امروزی وظایف تکراری فردی کمتری دارند، استقلال بیشتری دارند و نیاز بیشتری به کار با  افراد در هر سطحی از سازمان است. در نتیجه در سلسله مراتب سازمانی مسطح، بسیار مهم است که کارکنان در همه سطوح در مهارت های نرم مهارت داشته باشند. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که کارفرمایان به طور مداوم این مهارت‌ها را در استخدام‌های آینده‌شان مهم ارزیابی می‌کنند. مهارت هایی مانند ارتباط، کار تیمی، رهبری و سازگاری.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه مهارت های کار تیمیپرسشنامه مهارت های کار تیمی1401/06/04
مقاله بیسمقاله بیس1401/06/04
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top