هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

کنترل خشم

کنترل خشم
نام پرسشنامه :کنترل خشم
نویسندگان :حاجتی و همکاران (1387)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

اکثر ما انسان ها با  فشار روانی در زندگی روزمره خود رو به رو  هستیم ، گاهی اوقات عصبانیت ، پاسخی به فشار های روانی جامعه ای است که به سرعت در حال تغییر می باشد .احساس ناتوانی ، نگرانی و عجز در براب این فشار های روانی مشاهده می شود و عصبانیت ، اعتراضی علیه شرایط می تواند باشد.فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه کنترل خشمپرسشنامه کنترل خشم1401/01/13
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top