هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی
نام پرسشنامه :یادگیری سازمانی
نویسندگان :باکر و همکاران (1997)
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

یادگیری سازمانی،توانایی کسب و بهره برداری از دانش ضمنی و صریح، تشریک دانش و استفاده از دانش در سازمان برای حفظ و بهبود عملکرد براساس تجارب گذشته است. سازمان یادگیرنده مفهوم نسبتاً جدیدی است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. سازمان ها یادگیری را ابزاری می‌دانند که به کمک آن عملکرد را بالا ببرند و خود را بهتر با تغییرات محیطی وفق دهند. اما برای آنکه سازمانها به بقای خود ادامه دهند، سرعت یادگیریشان باید بیشتر از درجه تغییرات محیطی باشد و این امر اهمیت یادگیری سازمانی را بیشتر نمایان می‌سازد. فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه یادگیری سازمانیپرسشنامه یادگیری سازمانی1401/01/13
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top